FAQ - Najczęściej zadawane pytania.

Jak dobrać paliwo do swoich potrzeb?

Kierujemy się przede wszystkim urządzeniem grzewczym i zaleceniami producentów kotłów; każdy piec powinien posiadać dokumentację techniczną, w której sugerowany jest optymalny rodzaj paliwa.

Jaki piec kupić, aby najtaniej ogrzać dom: na miał czy na ekogroszek?

Najtaniej wypadają automatyczne kotły II generacji retortowe oraz rusztowe spalające węgiel o uziarnieniu 0 – 31,5 mm.

Czym się kierować przy wyborze węgla?

Sortymentem, klasą i typem węgla.

Jakie mamy sortymenty węgla?

W sprzedaży występują sortymenty grube: kostka, orzech, średnie: groszki i miałowe o różnym uziarnieniu.

Co to jest klasa węgla?

Klasę węgla wyraża się za pomocą 3-członowego symbolu np. klasa 26-07-06 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 26.000 kJ/ kg, zawartości popiołu maksymalnie 7 % i zawartości siarki maksymalnie 0,6 %.

Co to jest typ węgla?

Typy węgla to naturalne cechy charakteryzujące jego przydatność: węgiel płomienny typ 31.1 i 31.2 – węgiel niespiekający się, przydatny do wszystkich rodzajów kotłów i palenisk, typ 32.1 – węgiel nieznacznie spiekający, przydatny j.w., typ 32.2 – słabo spiekający i typ 33 – średnio spiekający.

Co to jest spiekalność węgla?

Pod tym pojęciem rozumie się zdolność rozdrobnionego paliwa do utworzenia przy jego nagrzewaniu do określonej temperatury bez dostępu powietrza spieczonej bryły.

Dlaczego węgiel o takiej samej granulacji może różnić się znacznie ceną?

Wynika to przede wszystkim z klasy węgla: im niższa wartość opałowa, im wyższy popiół i siarka tym cena węgla może być niższa.

Czy węgiel tego samego rodzaju i z tej samej kopalni ale kupiony w różnych okresach czasu może się różnić?

Oczywiście że tak, gdyż węgla się nie produkuje tylko wydobywa z coraz to nowych ścian i pokładów.

Na rynku znajdują się dziesiątki ofert ekogroszków różniących się nieraz bardzo cenami, jak wybierać?

Kupować przede wszystkim ekogroszki wytwarzane przez głównych producentów węgla w Polsce tj. skarbek z Węglokoksu SA, ekoret z Katowickiego Holdingu Węglowego SA lub retopal z Polskiej Grupy Górniczej SA, niska cena różnego rodzaju ekogroszków na rynku może wynikać tylko z gorszej jakości.

Opał dostarczamy również własnym transportem na terenie całego kraju i zagranicy

dostawy węgla i koksu