Handel opałem najwyższej jakości.

AL PARI s.j. Przedsiębiorstwo Handlu Opałem działa od 1992 roku jako dystrybutor paliw stałych dla odbiorców hurtowych i detalicznych za pośrednictwem własnego składu opałowego zlokalizowanego w Poznaniu oraz jako organizator dostaw węgla i koksu pochodzenia krajowego dla odbiorców w wielu rejonach kraju. Handel opałem, realizowany nieprzerwanie od 25 lat, sprawił, że AL PARI jest obecnie liderem w swojej branży w rejonie Wielkopolski.

handel opałem

Naszymi klientami są

Firmy pośredniczące

Odbiorcy prowadzący sprzedaż na bazie własnych składów opałowych lub firmy pośredniczące w handlu węglem

Klienci indywidualni

Olbrzymia rzesza odbiorców indywidualnych za pośrednictwem bazy magazynowej w Poznaniu

Pozostali

Pozostali odbiorcy zużywający paliwa stałe na potrzeby własne / grzewcze i technologiczne /.

Opał dostarczamy również własnym transportem na terenie całego kraju i zagranicy

dostawy węgla i koksu